Allianz kasko. Kasko osiguranje

Kasko Total

allianz kasko

Tieto slu¾by sú urèené pre dvojstopové vozidlá s celkovou hmotnos»ou do 3,5 tony s platným slovenským osvedèením o evidencii, resp. Hasarsızlık indirim hakkı, hasar yoksa poliçe sonlandıktan sonra 6 ay boyunca aynı seviyede korunur. Zároveò vám ponúkame mo¾nos» roz¹írenia platnosti poistenia aj pre iné územia, a to nielen na celé obdobie trvania poistenia, ale aj na obdobie krat¹ie jeden, dva alebo tri mesiace. Kapsamlı güvence, zengin asistans hizmetleri, farklı indirim olanakları, ikame araç hizmeti seçenekleri ile Allianz Sigorta ayrıcalığını siz de yaşayabilirsiniz. Bireysel poliçelerde ticari amaçla yolcu taşıyan belli kullanım tarzlarında araç kaza yaptıktan sonra, tamirhanede en az 4 gün kalması gerektiğinde teminat aktif olur. Poliçe kapsamındaki kazalar sonucu aracın serviste kalması durumunda eksper onayı ile ikame araç hizmetinden seçtiğiniz süreler içinde faydalanabilirsiniz. Kısmi iptal 9 aydan daha kısa sürede yapılmış ve hasarsız ise bir sonraki poliçede iptal edilen poliçenin hasarsızlık indirim oranı kullanılır.

Nächster

Akıllı Kasko

allianz kasko

İhale sürecinin sonlanması ile birlikte alınan sovtaj değerine göre pert ya da onarım kararı verilmektedir. Trafikten alınan çekme belgesi ve noter satış sözleşmesi geldikten sonra sigortalımızın hesabına ödeme gerçekleştirilmektedir. Ödeme planlarına uyulmaması durumunda hasar tazmini yapılamaz. Kaza sonrasında, tek taraflı kazalarda yetkili resmi birimler tarafından tutanak düzenlenmesi veya tutanak düzenlenemediği durumlarda olayın oluş şekli ile ilgili detaylı beyan yazısı yazılması gerekirken; çift taraflı kazalarda ise kaza tutanağı düzenlenmesi ve aracın ehliyet, ruhsat ve poliçe evrakları ile birlikte hasar tespiti yapılabilmesi için, 5 iş günü içerisinde servise bırakılarak hasar ihbarında bulunulması gerekmektedir. Annual survey identifying business risks Cyber incidents ranks as the top peril for companies globally in the Allianz Risk Barometer for the first time after receiving 39% of responses from more than 2,700 risk management experts in over 100 countries and territories — the largest number of respondents ever. Slu¾by spoloènosti Allianz Assistance vyu¾íva vodiè a osoby prepravované v poistenom vozidle. Poistenie mô¾ete uzavrie» pre motorové aj prípojné vozidlá, súkromné aj firemné.

Nächster

Online hlásenie poistných udalostí

allianz kasko

Ayrıca aracın alımı sırasında yapılan vergi indirimi oranında Engelli aracı, distribütör firma tarafından ithal edilmeyen araç,sigortalının yurtdışından süreli olarak getirdiği araç, v. Böylece aracınızın başına gelebilecek küçük hasarlar, büyük sıkıntılar doğurmadan en iyi işçilikle, en hızlı şekilde ve hasarsızlık indiriminizi etkilemeden gideriliyor. V¹eobecne platí, èím vy¹¹ia spoluúèas», tým ni¾¹ie poistné. Poistenie náhradného vozidlaV poistení náhradného vozidla vám uhradíme náklady, ktoré ste vynalo¾ili na zapo¾ièanie alebo prenájom náhradného vozidla, ak je vozidlo v oprave, odcudzili Vám ho, alebo ste na òom utrpeli totálnu ¹kodu. Poistenie bato¾inyPoistenie mô¾ete uzavrie» pre prípad po¹kodenia, znièenia alebo straty bato¾iny, ktorá sa nachádzala vo vozidle po¹kodenom haváriou alebo ¾ivelnou udalos»ou. Yukarıda belirtilen durumlar hariç, her bir geçerli hasarda hasarsızlık kademesi düşürülür. Trafikten alınan çekme belgesi ve noter satış sözleşmesi geldikten sonra sigortalımızın hesabına ödeme gerçekleştirilmektedir.

Nächster

Aviation Insurance

allianz kasko

Stavebnicový systém ná¹ho poistenia vám umo¾òuje zvoli» si poistenie podµa va¹ich potrieb. Asistans Hizmetleri -Yol Yardım Hizmeti: Kaza geçirilmesi veya arıza durumunda, Aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüs edilmesi halinde, Lastiğiniz patladığında, Akü veya benzininiz bittiğinde, Anahtar kaybı veya anahtarın araç içinde unutulması durumunda, Oluşacak kaza veya arıza durumu sonucu aracın yola devamının imkansız veya sürüş güvenliğini tehdit edecek unsurların var olduğu hallerde, Concierge Hizmetleri'ne ihtiyaç duyulduğunda Bilgi ve Organizasyon Hizmetleri Bunlara ek olarak asistans firmayla görüşülerek gerekli ve uygun görülen durumlarda; Aracın emanet ve muhafaza edilmesi, Profesyonel sürücü organizasyonu, Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklanma hizmetlerinden de faydalanabilirsiniz. Sigortasızlık süresi 1 yıldan fazlaysa, hasar olmaması halinde hasarsızlık indirimi 4 kademe düşer. Spoluúèas»Máte mo¾nos» vybra» si z viacerých spoluúèastí. Kaza yapan araçların hepsinin şoförleri tarafından imzalanması gereken bu evrakla, sigorta şirketleri kazanın yerini, tarihini, kazanın türünü, kazaya karışan araçları, sürücülerini, kaza yapılan yolu, çevre özelliklerini ve araç sürücülerinin kusur dağılım oranlarını belirler. Akıllı Kasko sahipleri, anlaşmalı hizmet noktalarında birçok hizmetten ücretsiz olarak faydalanırlar. Not: İndirimlerin uygulanması aracın kullanım tarzı ve Sigortalıya göre değişiklik gösterebilir.

Nächster

Kasko osiguranje

allianz kasko

Ayrıca Allianz Müşteri Hizmetleri'nden yetkili servis, yol durumu, otel, restoran ve çeşitli etkinlikler ile ilgili dilediğiniz zaman bilgi alabilirsiniz. Ayrıca aracın alımı sırasında yapılan vergi indirimi oranında engelli aracı, distribütör firma tarafından ithal edilmeyen araç, sigortalının yurt dışından süreli olarak getirdiği araç, v. Kaza sonrası, tek taraflı kazalarda yetkili resmi birimler tarafından tutanak düzenlenmesi veya tutanak düzenlenemediği durumda olayın oluş şekli ile ilgili detaylı beyan yazısı yazılması, çift taraflı kazalarda kaza tutanağı düzenlenmesi ve ekinde ehliyet, ruhsat ve poliçe evrakları ile aracın hasar tespiti yapılabilmesi için 5 iş günü içerisinde servise bırakılarak hasar ihbarında bulunulması sağlanmalıdır. Üstelik birikim yaparken, devlet katkısından yararlanmaya da devam edebileceksiniz. Dojednanie poistenia nie je obmedzené vekom, znaèkou alebo typom vozidla. Poistná ochrana sa vz»ahuje aj na odcudzenie bato¾iny z poisteného vozidla alebo na jej odcudzenie spolu s vozidlom.

Nächster

Allianz Assistance

allianz kasko

Tüm Oto ve Tüm Markalı kasko ürünlerimizde araç bedeli üzerinden %2 veya %4 muafiyetli poliçe düzenlenebilmektedir. Allianz Mini Onarım Hizmeti ile aracınızdaki küçük hasarlar, Auto King Servis Merkezleri'nde ücretsiz olarak tamir ediliyor. Evrakların tarafımıza eksiksiz olarak teslim edilmesinden sonra rayiç araştırması yapılarak, araç bedelinde araç sahibi ile mutabakat sağlandıktan sonra en kısa sürede ödemesi gerçekleştirilir. K základnému poisteniu je mo¾né dojedna» doplnkové poistenia podµa vá¹ho výberu. Hasarla ilgili kasko sigortası yaptıran kişinin bu servislerde herhangi bir ödeme yapmasına gerek yoktur; araç tamir edildikten sonra teslim alma formunun sigortalı tarafından imzalanması yeterli olacaktır. Kasko Sigortası Genel Şartları'nın 3. Muafiyetli poliçelerin primlerinde, seçilen muafiyet oranıyla bağlantılı indirimler uygulanmaktadır.

Nächster

Allianz Türkiye

allianz kasko

Základným poistením je poistenie pre prípad po¹kodenia alebo znièenia vozidla v dôsledku havárie. Kasko poliçenizin sağladığı kapsamlı güvenceye ilave olarak sunduğu zengin asistans hizmetleri, Allianz Oto Hizmet Merkezi, hızlı hasar süreci ve pek çok farklı gruba sunduğu indirimlerle aracınız koruma altında. Araç çalındığı tarih itibarı ile 30 gün yasal bekleme süresi dolduktan sonra, Teminat dışı herhangi bir durumu söz konusu değil ise, Araç çalınmasına ilişkin evraklar talep edilir. Sigortalının veya sigorta ettirenin beyanı üzerine teminat altına alınan araç standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmis donanım ve aksesuarların hasar anındaki piyasa rayiç değerinin belirlenmesinde yine yukarıda belirtilen süreç takip edilecek olup, bu değer her halükarda poliçe üzerinde belirtilen bedelin %10 fazlası ile sınırlıdır. Sigortalıların, araçları tamir edildikten sonra teslim alma formunu imzalaması yeterli olacaktır. Akıllı Kasko sigortası ile aracınızın başına gelebilecek risklere karşı siz ve aracınız Allianz kalitesiyle güvence altında. Muafiyet oranı sigortalının da hasara poliçede belirlenen oranlarda iştirak etmesidir.

Nächster