Bibel onan. What Does Genesis 38:8 Mean? Judah said to Onan, “Sleep with your brother’s wife and fulfill your duty to her as a brother

Genesis 38:8

bibel onan

Сыны Иуды: Ир и Онан, и Шела, и Фарес, и Зара; но Ир и Онан умерли в земле Ханаанской. Die Söhne aber des Perez: Hezron und Hamul. Passasjen handler ikke om onani, men heller om å oppfylle en familieplikt. Yet again she bore a son, and she called his name Shelah. Read and listen to the Bible online, or download free audio recordings and sign-language videos of the Bible. You shall follow my rules and keep my statutes and walk in them.

Nächster

support.booktrack.com 38:9 Aber da Onan wußte, daß der Same nicht sein eigen sein sollte, wenn er einging zu seines Bruders Weib, ließ er's auf die Erde fallen und verderbte es, auf daß er seinem Bruder nicht Samen gäbe.

bibel onan

Perez's sons were Hezron and Hamul. Perez's sons: Hezron and Hamul. For their women exchanged natural relations for those that are contrary to nature; and the men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another, men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their error. Y los hijos de Judá: Er, y Onán, y Sela, y Phares, y Zara: mas Er y Onán, murieron en la tierra de Canaán. Denne store sannheten bør ha en reell betydning for hva vi gjør med kroppene våre. Die Söhne Judas: Ger, Onan, Sela, Perez und Serah; Ger und Onan jedoch starben in Kanaan.

Nächster

Genesis 38:8

bibel onan

Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla. Mange mennesker sliter med dårlig samvittighet når de har følelser om onani, mens det er selve grunnen til onani som er den sanne synden. Se, lejonet av Juda stam, telningen från Davids rot, har vunnit seger, så att han kan öppna bokrullen och och bryta dess sju insegel. Then you shall restore it to him. Men en av de äldste sade till mig: »Gråt icke.

Nächster

1 Mosebok 46:12 Judas söner voro Er, Onan, Sela, Peres och Sera

bibel onan

Die Verwendung des Textes erfolgt mit Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Åter blev hon havande och födde en son och gav honom namnet Onan. Die Ehe wurde von Gott eingerichtet, um eine stabile Umgebung für die Zeugung und Erziehung von Kindern zu schaffen. Han låg med henne, och hon blev havande och födde en son, som fick namnet Er. The sons of Judah: Er, Onan, Shelah, Perez, and Zerah but Er and Onan died in the land of Canaan ; and the sons of Perez were Hezron and Hamul.

Nächster

Was sagt die Bibel über Verhütung? Sollten Christen verhüten?

bibel onan

Was sagt die Bibel über Verhütung? Mightier than the thunders of many waters, mightier than the waves of the sea, the Lord on high is mighty! Utai, son till Ammihud, son till Omri, son till Imri, son till Bani, av Peres', Judas sons, barn;. » Dessa voro Israels söner: Ruben, Simeon, Levi och Juda, Isaskar och Sebulon,… Dessa voro de söner som föddes åt David i Hebron: Amnon, den förstfödde, av Ahinoam från Jisreel; Daniel, den andre, av Abigail från Karmel;… Judas söner voro Peres, Hesron, Karmi, Hur och Sobal. Ja Peretsin pojat olivat: Hetsron ja Hamul. Hans namn har fått ge namn åt ordet. Ko nga tama a hura; ko Ere, ko Onana, ko Heraha, ko Parete, ko Taraha: ko Ere ia raua ko Onana i mate ki te whenua o Kanaana. Treasury i Bibeln Kunskap Judah. E i figliuoli di Fares furono Hesron, e Hamul.

Nächster

Onan

bibel onan

Im Gegensatz zu der Ichbezogenheit, die teils hinter dem Gebrauch von Verhütungsmitteln steckt, sieht die Bibel Kinder als ein Geschenk von Gott an 1. Maka anak-anak laki-laki Yehuda, yaitu Er dan Onan dan Syela dan Paris dan Zerah; akan tetapi Er dan Onan itu sudah mati di negeri Kanaan. Onani - er det en synd i følge Bibelen? Сыны Фареса были: Есром и Хамул. Där mötte han dottern till en kanaané som hette Shua, och henne tog han till hustru. Fils de Juda: Er, Onan, Schéla, Pérets et Zarach; mais Er et Onan moururent au pays de Canaan.

Nächster