Buod ng florante at laura. Florante at Laura Buod ng Bawat Kabanata 1

Florante at Laura

buod ng florante at laura

Silang dalawa ay nag-usap at sinimulan na ring isalaysay ni Florante ang tungkol sa kanyang buhay. Hatinggabi nang tumakas ang isang dalagang gayak nang ikakasal sa sultan upang hanapin ang kaniyang totoong minamahal. Una, ipinapakita nito ang kalunos-lunos na kalagayan ng Pilipinas noong sinusulat ang akdang ito. Naputol ang iniisip ng gerero nang marinig sa nakagapos na malibing man ito ay patuloy pa ring mamahalin si Laura. Siya namang pagdating ni Flerida.

Nächster

Florante at Laura Buod ng Buong Kwento

buod ng florante at laura

At kung nalulungkot ang binata pinipilit siyang aliwin ni Laura. Sa pagpapaunlak sa hinihinging tulong ng , nakipagdigma si Florante laban sa heneral ng na si Osmalik. Idinagdag pang huwag padadala si Florante sa magiliw na pakikiharap. Nang magising kinaumagahan, nakapagpanibagong lakas na ang binata. Inagaw ni Adolfo ang pagkahari at pinilit si Laurang pakasal sa kanya.

Nächster

#TulangEpiko

buod ng florante at laura

Hinanap niya ang pinanggagalingan ng mga ingay na iyon. Nang magbalik na nga sa Albanya, nagulat si Florante nang mapagmasdan ang watawat ng Persiya na nagwawagayway sa kaharian, ngunit muli namang nagapi ni Florante ang mga kalabang Persa Persian. Nawalan ng malay si Florante sa tindi ng kalungkutan. Dahil sa mga kaganapang ito ay namuhay ng matiwasay at payapa ang dalawang kaharian. Laking tuwa nito nang makita ang kaibigang si Florante.

Nächster

Florante at Laura Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)

buod ng florante at laura

Lihim namang nakipag-ugnayan si Adolfo sa mga Moro upang muling sumalakay sa Albanya. Noon niya nalamang ipinapatay ni Adolfo si Haring Linseo at ang kanyang amang si Duke Briseo. Itinagubilin na suriin muna ang akda bago ito pintasan at huwag tutulad kay Sigesmundo na sa kakabago ng berso ay nauwi sa alat ang matamis na tula. Naiwan sa Atenas si Florante at nagtagal doon nang isang taon pa. Habang ang rason ng pagluha ni Florante ay ang panghihinayang nito sa pagkawala ng mapagkandiling ama, siya naman ay lihim na tumatangis dahil sa pag-agaw ng kaniyang ama sa pinakamamahal niyang si Flerida.

Nächster

Florante at Laura Buod

buod ng florante at laura

Nagdiwang ang hukbo mula sa Etolya dahil sa bagong hari ng Albanya na si Florante at reyna na si Laura. Itinanong ng Moro ang dahilan ng paghihirap ng loob nito. Noon niya nalamang ipinapatay ni Adolfo si Haring Linseo at ang kanyang amang si Duke Briseo. Walang nagawa ang babae kundi ang sumang-ayon. Salamat at nailigtas siya ng kaibigang si Menandro. Isinalaysay nya kung paano siya muntik nang madagit ng isang buwitre,mabuti na lamang ay agad siyang nailigtas ng kanyang pinsan na nagngangalang Menalipo na taga-Epiro ; kung paano kinuha ng isang arkon ang kupidong dyamante mula sa kanyang dibdib. Anim na taon sa Atenas si Florante.

Nächster

Florante at Laura Buod ng Bawat Kabanata 1

buod ng florante at laura

Si Laura ang babaeng sinagip ni Flerida. Nakawagayway sa Albanya ang bandilang Moro. Isa sa mga estudyante rito ay ang kababayang si Adolfo, na nang una ay nadama na si Florante na tila pakunwari lamang ang kabaitan ni Adolfo. Ngunit nahaluan ng lungkot ang kanilang kagalakan nang magkita ang maglolo. Kung ano ang taas ng pagkadakila, siya ring lagapak naman kung marapa.

Nächster

Maikling Buod ng Florante at Laura

buod ng florante at laura

Naupo ito sa lilim ng isang puno at lumuluhang naghimutok. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, may isang Moro na naglalakad sa gubat. Ngunit ang labis na ipinaghihirap ng kanyang loob ay ang hinalang baka naagaw na ng kanyang karibal na si Adolfo ang pagmamahal ni Laura. Sinabi pa nito na habang nasa loob ng kagubatan, nakarinig siya ng mga iyak ng paghingi ng tulong. Ipinagtapat ni Laura na sinulatan niya si Florante noong nasa Etolya ang binata para bigyan ng babala subalit naunang dumating ang pekeng sulat na ipinadala ni Adolfo na may lagda ng Hari. Ngunit hanggang sa huling sandali, tanging kapakanan ng kaisa-isang anak ang nasa isip ng ama.

Nächster