Förbud mot infart med fordon. C1 Förbud mot Infart med Fordon

Förbudsskylt mot infart med

Förbud mot infart med fordon

Inga fordon får passera märket. Förbudet gäller på den sidan av vägen där märket är uppsatt. Körkortsteori från 2016 med över 2 000 teorifrågor. C 35 Förbud mot att parkera fordon Märket anger förbud mot att parkera. Avser förbudet även trafik med motorredskap klass I anges det på en tilläggstavla. C 6 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn Förbudsmärket, förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn, anger att det är förbud att passera märket med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn av annat slag än påhängsvagn eller släpkärra. C 13 Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp Förbudsmärket, förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp, anger förbud för sådana fordon att passera.

Nächster

Bötesmallar för trafik med fordon

Förbud mot infart med fordon

C 34 Stopp för angivet ändamål Märket anger att du skall stanna. Vissa bestämmelser om hur p-biljett, p-skiva eller motsvarande skall användas har förs in i förordningen. Omkörningsförbudet gäller fram till nedanstående slutmärke. C 32 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör Märket anger att tillfällig hastighetsbegränsning upphör. Du får dock köra om tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn. Förbudet gäller från platsen där märket sitter till nästa korsning om inte annat anges.

Nächster

Bötesmallar för trafik med fordon

Förbud mot infart med fordon

Sammanställning Vill du se en sammanställning av Sveriges alla vägmärken? Förbud mot infart med fordon Dessa skyltar förbjuder infart med alla typer av fordon. C 9 Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods Förbudsmärket, förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods, anger att det är förbud att passera märket fordon med last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen 2006:263 om transport av farligt gods. Ändamålsplats Alternativa symboler Märket anger att det är förbjudet att stanna och parkera fordon för annat ändamål än det angivna. Om det inte finns någon stopplinje skall du stanna vid märket. Förbudsskyltar mot parkering och olika fordon, mm Använd förbudsskyltar för att upplysa om förbud mot att framföra eller parkera olika typer av fordon inom ett område eller en vägsträcka. Märket kan avse flera korsningar.

Nächster

Förbud

Förbud mot infart med fordon

Högsta tillåtna fordonshöjd anges på märket. Om endast ett fordonsslag eller en viss trafikantgrupp får stanna och parkera anges det på en tilläggstavla. Datumparkering Märket anger förbud mot att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer. Klicka här för att läsa mer om nya vägmärken Påbudsmärken Påbudsmärkena talar om vad du måste göra och är vanligen försett med pilar eller en symbol i vägmärket. Varianten till höger med en överstruken pil rakt fram, används bara utanför Europa plus i Irland.

Nächster

Förbudsskylt mot infart med

Förbud mot infart med fordon

C 38 Datumparkering Märket anger att det är förbjudet att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida som har udda adressnummer. Under det svarta sträcket anges varför du skall stanna. C 2 Förbud mot trafik med fordon Märket anger förbud mot trafik med fordon. Förbudsmärken gäller oftast fram till nästa korsning. C 21 Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg Förbudsmärket, begränsad bruttovikt på fordon, och fordonståg, anger förbud för fordon och fordonståg att passera märket om bruttovikten är högre än den på märket angivna. C 24 Begränsat boggitryck Märket anger förbud att passera märket med högre boggitryck än som angivits på märket.

Nächster

Förbud

Förbud mot infart med fordon

Vanligtvis gäller märket fram till nedanstående slutmärke. Dem berör endast tunga fordon. C 29 Förbud mot omkörning med tung lastbil Märket anger förbud mot omkörning med tung lastbil. Texten under det vågräta sträcket anges på det språk som är lämpligt. Förbudsmärken Förbudsmärken anger att någonting är förbjudet, till exempel förbud mot att parkera fordon.

Nächster