Hallinto oikeus. Turun hallinto

Pohjois

Hallinto oikeus

Päätöksen purkamista haetaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus sijaitsee Kuvernööri-kiinteistössä Isokadun ja Linnankadun kulmassa. Mahdollinen jatkovalitus hallinto-oikeuden päätöksestä voidaan osoittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle, jonka päätös on lopullinen. Asiassa, joka koskee vajaavaltaisen täysin määrättävissä olevaa omaisuutta tai etua, vajaavaltainen käyttää itse puhevaltaansa. Voit ottaa Lakikanavan käyttöön, tehdä haluamasi personoinnit, tehdä väliaikaisen keskeytyksen ja lopettaa käytön milloin tahansa.

Nächster

Pohjois

Hallinto oikeus

Lausunnot on linkitetty eduskunnan verkkosivuille ja mietinnöt Edilexiin. Edilexin uutiset on Suomen laajin ja monipuolisin juridinen uutispalvelu. Mitkä yleiset säännöt ja periaatteet ohjaavat julkisen vallan käyttöä viranomaisen toiminnassa? Listaukset säädösten vakiintuneista nimikkeistä ja lyhenteistä löytyvät. Tämä käy ilmi Pukinmäen, Tapaninvainion ja Pakilan kaupunginosayhdistysten kaupungille yleiskaavaa valmisteltaessa jättämistä mielipiteistä ja muistutuksista. Valitusviranomaisen on huolehdittava siitä, että käsillä oleva asia selvitetään. Tällöin valitusviranomainen voi keskeyttää päätöksen täytäntöönpanon kokonaan tai osittain tai muutoin määrätä täytäntöönpanosta.

Nächster

Uusimmat (Hallinto

Hallinto oikeus

Mikäli se on asian selvittämiseksi tarpeen, asianomainen voidaan velvoittaa saapumaan henkilökohtaisesti paikalle. Uusimpien kommentaarien lisäksi palvelu sisältää kommentaarien aiemmat versiot. Erityisesti jos hallituksen esitystä ei ole hyväksytty eduskuntakäsittelyssä sellaisenaan, kannattaa perusteluja etsiä myös valiokuntamietinnöstä. Lakipostin sisällön eli Säädöskokoelman ja hallituksen esitykset saat valittua myös Lakikanava-valintoihisi, jolloin et tarvitse sekä Lakikanavaa että Lakipostia. Hallinto-oikeus käsittelee ja ratkaisee eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Jokaisella aineistolla on oma pikahakunsa, joka kohdistuu ainoastaan kyseessä olevaan aineistoon. Dokumentin lisääminen muistilistalle on helppoa: klikkaa dokumentin oikean ylälaidan ikonia.

Nächster

hallinto

Hallinto oikeus

Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä. Edilexin käyttöliittymän ylälaidassa tunnistautuneelle käyttäjälle näkyvä hakutoiminto eli pikahaku kohdistuu kaikkiin Edilexin aineistoihin. Edilexin kautta saat käyttöösi ainoana Suomessa keskeiset juridiset lehdet linkitettyinä ajantasaiseen lainsäädäntöön. Kaikille hallinto-oikeudessa asioiville tehdään turvatarkastus. Suullista käsittelyä varten hallinto-oikeus antaa asianosaisille erikseen ohjeet istuntopaikasta.

Nächster

Pohjois

Hallinto oikeus

Ortodoksisen kirkkohallituksen päätöksestä voi asianosainen valittaa hallinto-oikeuteen. Oma Edilexissä voit myös tilata uusia Edilex-palveluita. Edilexin lainsäädäntökokoelmat ovat laajempia ja sisältävät Finlexistä poiketen myös toimituksellista aineistoa. Ikonista näet myös, missä kansioissa dokumentti on. Teoksessaan Yleinen hallinto-oikeus Olli Mäenpää esittelee hallinto-oikeuden yleiset opit, peruskäsitteet ja oikeusperiaatteet sekä doktriinin lähtökohdat.

Nächster

Kategoria: hallinto

Hallinto oikeus

Kirkolliskokouksen ja piispainkokouksen päätöksistä ei saa valittaa. Hakemukseen on liitettävä asiakirjat, joihin hakemus perustuu. Varmista ensin asiakaspalvelusta, että tilaus on kunnossa. Hakemus on jätettävä 30 päivän kuluessa laillisen esteen lakkaamisesta tai viimeistään vuoden kuluttua määräajan päättymisestä. Johtolause on säädöksen nimikkeen alla. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin kunnat, joissa asukkaita on noin 670 000.

Nächster

Helsingin hallinto

Hallinto oikeus

Edilex on juridisen tiedon kohtaamispaikka. Valitusluvan sai kahdeksan ja osittaisen valitusluvan kaksi hakijaa. Säädöksestä oikeuskirjallisuuteen Edilexin Lakikirjaston artikkelit, juridisten lehtien artikkelit ja muut kirjoitukset on myös linkitetty säädöksiin. Saat sähköpostiin ohjeen salasanan vaihtamisesta, jos antamasi osoite on sama kuin käyttäjätiedoissasi oleva. Pääsääntöisesti määräaika on 30 päivää.

Nächster