Jan vojáček. Jan Vojáček: Umění být zdráv

O mně

Jan vojáček

Mým cílem je podpořit klienty, aby si v budoucnu byli schopní pomoci sami. Jen tak na něco pomyslet a myšlenka by se vyplnila. . S každým klientem se vydává na cestu za poznáním příčin vzniku jeho potíží a jejich nápravě. Postupně ve mně rostla vášeň pro hledání a zkoumání skutečných příčin onemocnění a také zájem o člověka v celé jeho komplexnosti, hloubce a individualitě.

Nächster

Jan Vojáček

Jan vojáček

Kvantové opravy nám totiž umožňují opravovat sebe i okolní svět jen pouhou myšlenkou. Když poznáme a pochopíme Univerzální zákony života - pravidla našeho vnitřního vesmíru - poznáme sami sebe. Prozkoumali do posledních detailů každou částečku hmoty. Umění být zdráv ale neleží vně nás, nýbrž v nás. Když chce lékař odhalit pravou příčinu nemoci, měl by disponovat praktickými nástroji k identifikaci skrytých příčin poruch fyziologické rovnováhy a zároveň být sám v rovnováze. Aplikuje do praxe nejnovější vědecké poznatky a zjištění o fungování lidského organismu.

Nächster

O mně

Jan vojáček

Ve své praxi se snažím pomocí funkční medicíny navrátit klientovi jak jeho fyzické, tak psychické zdraví. Vyberte si svůj termín v Praze a v dalších městech po celé republice. Nesouhlasil jsem s jejím přístupem k člověku jako ke stroji, který lze jednoduše opravit podle předem daného manuálu. Tato kniha si dává za cíl zvědomění potřebných informací a principů. Emeritní člen Americké kardiologické společnosti.

Nächster

O funkční medicíně

Jan vojáček

Do kosmu hledíme výkonnými teleskopy… Zdálo by se tedy, že není téměř nic, co bychom mohli ještě vědět. Nakonec jsem si našel a vystudoval obor Funkční medicíny na Univerzitě v Jižní Kalifornii a dnes mám vlastní soukromou praxi. Každá změna však začíná rozhodnutím a prvním krokem. Týkají se různých oblastí našeho životního stylu, psyché a prostředí, ve kterém žijeme a které nás ovlivňuje a formuje. Ke každému člověku přistupuji individuálně a za použití nejmodernějších diagnostických nástrojů a nejnovějších poznatků genetiky a systémové biologie se snažím zjistit pravý původ jeho nemoci.

Nächster

Mirek Vojáček

Jan vojáček

Správné informace a komunikace lékařů s lidmi mohou přinést zásadní změnu ve zdravotním stavu naší populace. A proč si s těmito chorobami současná medicína neumí poradit? Přestal mu dávat smysl povrchní pohled na nemoc pouze z nějaké škatulky, či dogmatu. Zabývá se akutní a intervenční kardiologií. Umění být zdráv může ovládnout kdokoli — zjistěte, jak na to! Někdy i jedna na první pohled banální příčina může způsobit mnoho těžkých zdravotních komplikací. Věřím, že v lidském životě všechno souvisí se vším, a proto se soustředím nejen na fyzické projevy nemoci, ale zohledňuji i genetické předpoklady, biochemické podmínky, či lifestylové faktory. I když to zní divoce, tak to není fikce, ale skutečnost. E-print before publication 2016 Oct 18.

Nächster

MUDr. Jan Vojáček, CFMP, Superrozhovor

Jan vojáček

Čestný člen České kardiologické společnosti. Jan Vojáček se v ní snaží nastínit principy, které považuje za důležité pro uzdravení i prevenci civilizačních nemocí. Dnešní život je plný úzkosti, fyzické či psychické bolesti, závislostí, nesoběstačnosti a pocitu žití bez životní síly a energie, v podstatě na prahu vyčerpání či vyhoření. V případě, že si nejste jisti, přidejte, prosíme, stránku na. Za velmi efektivní řešení akutních stavů ale platíme vysokou daň v podobě velmi neefektivního řešení stavů chronických. Za pomoci funkční medicíny vedu své klienty k uzdravení a rovnováze.

Nächster

Jan Vojáček (lékař)

Jan vojáček

Spoluautor Bureš J: Vnitřní lékařství, Galen 2015, 2015 s. Proč neustále roste počet chronicky nemocných lidí? Tento článek není dostatečně a může tedy obsahovat informace, které je třeba. Žijeme v době, kdy je vysoká hodnota přisuzována informacím a k uzdravení jich často není potřeba mnoho. Nemá nahrazovat lékařskou péči, ale má být jejím doplňkem. Pokud současný systém zdravotní péče přistupuje k řešení chronických potíží potlačováním symptomů prostřednictvím léků a lidé v toto řešení plně věří, utahuje se smyčka a kvalita vnitřního prožitku života z dlouhodobého hlediska klesá.

Nächster

Jan Vojáček

Jan vojáček

Šéfredaktor časopisu Intervenční a akutní kardiologie, člen redakční rady Cor et Vasa. Jak naslouchat signálům těla a napojit se na svou skutečnou podstatu? Úplně jsme zapomněli na náš vnitřní svět, který svým bohatstvím předčí ten vnější. Vždy si s klientem nejprve popovídám, než abych bez hlubšího rozmyšlení doporučoval invazivní lékařské zásahy. Je průvdocem lidem zpátky ke zdraví a rovnováze. Jan František Vojáček je český lékař — kardiolog. Žijeme dnes v určitém paradoxu, kdy se díky výraznému technologickému pokroku urgentní medicína dostala na vysokou úroveň, takže jsme téměř přestali umírat na akutní stavy.

Nächster