Kawały polityczne. Dowcipy Polityczne

Kawały polityczne • support.booktrack.com

kawały polityczne

U nas jesteśmy w stanie wyciąć komuś połowę mózgu, przeszczepić drugiej osobie i już po 4-ech tygodniach będzie szukać pracy. Bez namysłu wszyscy po kolei zaczęli skakać z wieżowca. Okazuje się, że kelner nie ma większych problemów. Chcia³em nawet zmieniæ, ale w domu mam to samo - jeden ¿ó³ty i jeden czarny. Nagle mówi do rozmówcy: - Chwileczkê.

Nächster

Dowcipy i Kawały

kawały polityczne

Wyskakuje ochroniarz: — Panie, zjeżdżaj pan stąd! Solenizant, polityk PiS bierze do rêki nó¿, d³ugo my¶li, po czym mówi: - Jest tyle wariantów, ¿e muszê poradziæ siê brata. Wchodzi prezydent Mo¶cicki i wita siê z dyrektorem. Wybrali się więc do lekarza, on zlecił im podstawowe badania i zaprosił na kolejną wizytę w celu omówienia wyników. Nades³ane przez: mix321 45 g³osów Czterech polityków dzieli siê tortem imieninowym. Pan Bóg mówi: - Powiedz Donaldzie, gdzie chcesz pójść, do nieba czy do piekła? Poleciał do budynku obok gdzie były kaczki — to samo. Przylatuje superman i woła do nich: - Skaczcie po kolei a ja was będę łapał! Polski minister podchodzi do okna: - Widzi pan tam autostradę? Fani tego typu rozrywki równie¿ ró¿ni± siê w swoich upodobaniach, gdy¿ liczba dowcipów oraz ich rodzajów jest naprawdê imponuj±ca.

Nächster

Dowcipy Polityczne

kawały polityczne

Widzia³em drugi taki u Balcerowicza, niech nam go odda. Francuz zaprasza go do okna: - Widzi pan tę autostradę? Ma³y John odpowiada: - Demokracja to mo¿liwo¶æ wyboru kraju, który chcemy okupowaæ. Codziennie otwierał ją na pierwszej stronie i zaraz, przy kiosku, gniótł gazetę w kulkę nie jest to łatwe i wrzucał w całości do kosza obok. Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały dodawane przez użytkowników, którzy podczas rejestracji zaakceptowali regulamin serwisu. Na to rozpromieniony Breżniew: - Wiesz co Edziu, za to cię właśnie lubię! Jednak sprawa pokazywanych 6 palców nie dawała mu spokoju.

Nächster

Najnowsze kawały polityczne. Śmieszne?

kawały polityczne

Szczera odpowiedź może Ci przysporzyć tylko problemów 4. Leci samolotem, skoczył 3 minuty od granicy jak pan generał przykazał. Ponieważ jej mąż nie wiedział jaki strój sobie kupiła, zdecydowała się pójść na zabawę i go poszpiegować. Malec postanowił więc, że pójdzie spać i o wszystkim zapomni. U nas w Polsce prawie 5 lat temu zgarnęliśmy jednego faceta bez jaj, bez mózgu i bez serca. Po kilku minutach Lech zasn±³. Skonsternowany mruczy pod nosem: - Kurwa, jak i tego roweru w krzakach nie będzie, to ja pierdolę taka partyzantkę! Powiedzenie ¶miech to zdrowie niektórym mo¿e wydawaæ siê nieco wytarte, ale wcale nie oznacza to, ¿e przesta³o byæ prawdziwe.

Nächster

Dowcipy Polityczne

kawały polityczne

Chłop miał 200 kur i ani jednego koguta. A sąsiad na to: — Ale po co trzy? Siedzący obok niego francuski minister nachyla się i szepcze mu do ucha: - Świetne przemówienie! Rudy cudotwórca przemawia, chwaląc się osiągnięciami swego rządu. Zakrywa s³uchawkê d³oni±, siêga po inn± i mówi: - Dowództwo marynarki wojennej? Sêdzia sie zastanowi³ i odpowiada: - My¶lê, ¿e ten, który g³ow± rozbi³ przedni± szybê mo¿e dostaæ 5 lat za uszkodzenie cudzego mienia, a ten drugi, co odlecia³ w krzaki - 8 lat za próbê ucieczki. Breżniew przyjeżdża do polski w gości do Gierka. Przychodzi do sêdziego i siê pyta: - Co z tym zrobimy? Chirurg z Niemiec mówi na to: Piękne osiągnięcia, ale to i tak mało. Ładuje się wojsko chińskie w sprzęt bojowy i jedzie w to miejsce.

Nächster

Najlepsze kawały, dowcipy w internecie! support.booktrack.com

kawały polityczne

Oczywiście siedzi z tyłu a prowadzi jego kierowca. Prosząc o rachunek mówi więc do kelnera: — La kelner widzi jak ja La dobrze po La Francusku La mówię? Matka, poproszona, rozmawia na osobności z córką: - Nu, czemu mu nie dajesz? Bia³y cz³owiek siedzia³ na studni. Postawiła jednak warunek, ze nie zdejmą masek z twarzy. Bo jak we¼mie jak±¶ pannê spod latarni to domaga siê sprawiedliwej zap³aty! Schlany, nawalony, pijany - przestrzennie zagubiony. Wielka trójka siedzi na tarasie daczy i chwalą się swoimi papierośnicami. Na wyspie jest trzech rozbitków: dwudziestolatek, czterdziestolatek i siedemdziesięciolatek.

Nächster