Maiden lyhenteet. Luettelo Kansainvälisen olympiakomitean maakoodeista

Maiden nimet

Maiden lyhenteet

Tulosta Lyhenneluettelo Tähän luetteloon on koottu yleisiä tai eri tavoin ajankohtaisia lyhenteitä. Työn pohjana on ollut Saara Welinin toimittama Maiden nimet suomeksi, ruotsiksi, saameksi, englanniksi, ranskaksi ja saksaksi vuodelta 2003. A a 1 aari a ; 2 vuotta kansainvälinen tunnus ; 3 lat. Paitsi, että julkaisussa esitetään maiden nimet seitsemällä kielellä, myös koko sivusto on käännetty näille kielille. Suomen Kommunistisen Puolueen jäsen kotital.

Nächster

Maatunnukset

Maiden lyhenteet

Alueen maat ovat Schengenin säännöstön mukaisesti tiukentaneet rajatarkastuksia yhteisillä ulkorajoillaan alueen asukkaiden ja muiden siellä liikkuvien turvallisuuden varmistamiseksi. Kyseessä on siis monikielinen julkaisu, joka on tarkoitettu myös suomea taitamattomien käyttöön. Sen sijaan silloin, kun lyhenne on tarkoitus lukea samaksi taivutusmuodoksi kuin edellinen tai seuraava sana, sijapäätettä ei tarvitse merkitä lyhenteeseen: mahd. ~ TeM teatteritaiteen maisteri vastaavasti kand. Lyhyemmästä lyhenteestä taas viitataan pitempään esim. Jos alalla ei ole maisterintutkintoa, esitetään lyhenne tohtorin kohdalla. Sitä edelsi Eeva Maria Närhin vuonna 1994 toimittama kirja Maiden nimet kuudella kielellä.

Nächster

Maiden nimet

Maiden lyhenteet

University on Eastern Finland, Itä-Suomen yliopisto 1. Yhteisö Uusia yhteisö-loppuisia nimiä ovat Australian yhteisö ja Puerto Ricon yhteisö. Maalyhenteitä käytettiin ensimmäisen kerran vuoden ja vuoden virallisissa raporteissa, ja niillä viitattiin erityisesti kunkin maan olympiakomiteaan. K18, kielletty alle 18-vuotiailta ka 1 karaatti a ; 2 kuiva-aine tta kasvatust. Tutkintonimikkeistä ja oppiarvoista on käytössä pitempiä ja lyhyempiä lyhenteitä esim. Pisteelliset lyhenteet ovat pienikirjaimisia, ja ne on muodostettu joko lyhentämällä sanaa lopusta tai koostamalla sanojen tai sanan osien alkukirjaimista. Suomen sana territorio vastaa hyvin erikielisiä nimivariantteja: Guamin territorio on englanniksi Territory of Guam, ranskaksi Territoire de Guam ja saksaksi Territorium Guam.

Nächster

Luettelo ISO 3166

Maiden lyhenteet

Yleensä pelkkä lyhenne merkitsee sanan taivuttamatonta perusmuotoa eli nominatiivimuotoa. Vanhentuneina niminä vanhaan maiden nimien julkaisuun verrattuna poistettiin Tšekinmaa ja Arabiemiirikuntien liitto. Ehdokasmaat saavat , hallinnollista ja. ~ KtyO käsityönopettaja K18 kielletty alle 18-vuotiailta, esim. Periaatteessa sanasta kuin sanasta voi tehdä loppulyhenteen katkaisemalla sanan kohdasta, jossa konsonanttia seuraisi vokaali.

Nächster

Luettelo Kansainvälisen olympiakomitean maakoodeista

Maiden lyhenteet

Lyhenne vaatii peräänsä taivutuspäätteen silloin, kun vastaava kokonainen sanakin esiintyisi tekstissä taivutetussa muodossa eikä lyhenteen tarkoitettu lukuasu käy ilmi lauseympäristöstä. International Criminal Police Organization, Kansainvälinen rikospoliisijärjestö ip. Kansainvälinen jalkapalloliitto käyttää pääosin samoja lyhenteitä kuin Kansainvälinen Olympiakomitea, mutta muutamin poikkeuksin. Näitä ehtoja kutsutaan Kööpenhaminan arviointiperusteiksi. Jälkimmäistä tapaa voi käyttää selvyyden vuoksi etenkin silloin, jos osat muuten saatettaisiin tulkita kahdeksi eri kohteeksi. Jos lyhenteestä muodostetaan uusi sana usein adjektiivi , liitoskohdassa ei käytetä yhdysmerkkiä vaan kaksoispistettä amk:lainen.

Nächster

Luettelo ISO 3166

Maiden lyhenteet

Master of Arts, ylempi akateeminen oppiarvo Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa maat. Muutoksia ja uusia nimiä Aikaisempaan maiden nimien julkaisuun verrattuna on tapahtunut kaksi merkittävää nimiin vaikuttanutta muutosta: 17. ~ FaM farmasian maisteri vastaavasti kand. Pitkiä ilmauksia voi tekstissä korvata paitsi lyhenteillä myös yläkäsitteillä. Monesta lyhenteestä on käytössä useampi kuin yksi hyväksyttävä kirjoitusasu, ja ne on pyritty esittämään luettelossa.

Nächster

Luettelo käytössä olevista valuutoista

Maiden lyhenteet

Kullakin nimellä on oma sivunsa, jolla se esitetään edellä mainituilla kielillä. Eri kielten omat käytännöt on poimittu luotettavimmiksi katsotuista lähteistä. ~ mlk maalaiskunt a mm millimetri ä mm. Jokaisella jäsenellä on kolmikirjaiminen tunnus tai koodi, joka yleensä kuvaa maan kansallista olympiakomiteaa. Yhdistelmänimistä, kuten Saint-Pierre ja Miquelon paikallissijataivutus Saint-Pierre ja Miquelonissa, suomen kielen lautakunnan suositus vuonna 2000 , annetaan uudessa verkkojulkaisussa kaksi mahdollista tapaa muodostaa pitkä nimi: Saint-Pierre ja Miquelonin alueellinen yhteisö ja Saint-Pierren ja Miquelonin alueellinen yhteisö. Master of Science, ylempi akateeminen oppiarvo Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa mt.

Nächster