Normkritiskt förhållningssätt. Normkritik

Lunds Integrations och Mångfaldsrunda: 2012

Normkritiskt förhållningssätt

Hon berättade bland annat om begreppet Utvecklings-vetenskap Developmental Science och beskrev det som ett övergripande begrepp för olika perspektiv, som går att knyta an till Barns utveckling och lärande. En utmaning för pedagogerna som arbetar på åldersindelade avdelningar är att inte begränsa förväntningarna på små barn. Ur ett yrkes perspektiv upplever jag dock att fokuset på aktiviteter blir större och större jämfört mot hur det såg ut för 10-15 år sedan. Ibland tror jag det är våra egna tankar som begränsar små barns utvecklingspotential snarare än barnen själva. Att kliva utanför inrutade och trygga rutiner kan innebära motstånd. Att skriva låtar från grunden är det inte alla som kan. Men hen vill att den som lyssnar ska veta vem som står för originallåten.

Nächster

Lunds Integrations och Mångfaldsrunda: 2012

Normkritiskt förhållningssätt

Samtalet om hur arbetet ska organiseras i förskolan blir också gärna spretigt. Det innebär att konstverk berör oss olika beroende på hur vi ser på verket. Då blir dela-kulturen som allra bäst. Det låter ganska okej, men är tråkigt och inte alls unikt. Och ju längre bort du är från normens kärna, desto större risk är det att utsättas för mobbning och diskriminering. Enligt Svenska barnboksinstitutets årliga statistik kommer det varje år ut fler bilderböcker med pojkar än med flickor i huvudrollen. I filmen ser vi bland annat några lekövningar som endast vuxna gör.

Nächster

Normkritiskt värdegrundsarbete

Normkritiskt förhållningssätt

Fröknarna fnyser lite för det är tydligt att det är samma sorts snickarbyxor som pojkarna brukar ha, men de berömmer ändå de fina kläderna och dagen fortskrider. Det övergripande syftet med Normpiloterna är att skapa en inkluderande förskola där barn ges möjligheter att både få sin egen verklighet speglat och värdesatt och att få en vidgad erfarenhet av andra sätt att leva, känna och förstå världen. När jag har snickarbyxor på är jag pojke. Du kanske slår i den igen, gång på gång. Det är ofta pedagogernas egna begränsningar som styr möjligheterna att skapa en utmanande miljö. Pedagogernas roll är att utmana och vidga den erfarenhetsvärld som barnen befinner sig i, och skapa en gemensam miljö, där barn får möjlighet att växa som individer. När jag har snickarbyxor är jag en pojke! Dessa frågor är några av det som forskarna funderar kring.

Nächster

Normkritiskt förhållningssätt

Normkritiskt förhållningssätt

Och där vi framförallt diskuterade hur vi skulle göra eleverna delaktiga. Genom fantasin kan man skaffa sig erfarenheter utanför sig själv. Om utforskande arbetssätt Ingela Elfström, universitetslektor, tog sedan vid och berättade hur ett utforskande, experimenterande och transdisciplinärt arbetssätt ser ut inom förskollärarutbildningen. Tappar vi en del av vår professionalitet? Men det kan som sagt variera kraftigt mellan olika individer. Till sin hjälp har man sin fantasi. Exempel på normer Heteronormen Heteronormen delar in oss människor i två kön, män och kvinnor.

Nächster

Normkritiskt värdegrundsarbete

Normkritiskt förhållningssätt

För att vi som arbetar i förskolan ska kunna skapa en förskola där alla människor har en given plats — inte bara de som passar in i en förutbestämd mall - så måste vi ha ett normkritiskt förhållningssätt. Om inte annat riskerar vi alltför mycket bry oss om vad andra vuxna kan tro om oss. Att med empati mota misstänksamhet, att med mod se olikheter som tillgång och med fantasi skapa kreativa lösningar på problem och konflikter. Låtskrivare som skriver egna låtar från grunden inspireras också av det som andra har gjort. Du hittar Förskoletidningens reportage om normpiloterna För mer information kontakta Vivi Havia.

Nächster

Normkritisk pedagogik

Normkritiskt förhållningssätt

Använd din inspiration till att forma något eget, i det sammanhang där du finns och verkar, tillsammans med barnen. Istället får man fördelar om man följer funktionsnormen. Anledningen är att vi hittills har arbetat utifrån en idé om att tolerera att människor bryter mot normer och förväntningar, men inte arbetat för att förändra normerna — eller glasväggarna. En idé väcktes om att bjuda in alla intresserade i och utanför Mångfaldsrundans nätverk till att skriva små korta berättelser på temat normer. Under ett par veckors tid följs flickan upp och frågan tas också upp i arbetslaget. Och delakulturen bygger ju på människors vilja att dela med sig. De blev i sig fina verk och därmed kunde barnen få en chans att reflektera över sitt eget deltagande.

Nächster