Norsk etymologisk ordbok. Gratis synonymer og antonymer

Gratis synonymer og antonymer

Norsk etymologisk ordbok

Han snakker flytende fransk, italiensk, engelsk, svensk og norsk, og har studert latin og nygresk. Her finn ein etymologiske motsvar i alle og alle , samt ei rekkje rekonstruksjonar, frå til. Index: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , from where the scanned images were copied to Project Runeberg. Varje boksida har scannats i 600 dpi svartvitt och återges på webben i 150 dpi gråskala. Man kan finne den opprinnelige betydningen til ordet, se hvilke veier ordene har vandret før de har kommet inn i det norske språk, betydningsutvikling, beslektede ord på andre språk og eventuelle ord som norsk har lånt derfra, spennvidden i slektskapet, kulturhistoriske fakta og anekdoter knyttet til det oppsøkte ordet. Eit arveord er eit ord som har vore ein del av ordtilfanget i eit språk frå dei eldste tidene, medan eit lånord på eitt eller anna tidspunkt har kome inn frå eit anna språk.

Nächster

Svensk etymologisk ordbok

Norsk etymologisk ordbok

. Tysk er eit språk og eit språk og og er to greiner av den , men dei regelrette fonologiske korrespondansane mellom tysk og latin er mellom anna slik at ein tysk h og ein latinsk h ikkje kan ha same etymologiske opphav. Appen er gratis og kan lastast ned på iPhone og Android-telefonar. Norsk er eit språk og persisk eit språk, og og er to av greinene i den. Visste du at flere geografiske ord er hentet fra menneskekroppen eller at mange norske sjøtermer er lånt fra lavtysk og nederlandsk og at en stor del av det militære ordforrådet går tilbake til italiensk og fransk? Målet med dette oppslagsverket er å lage den beste og mest komplette synonymordboka på nett.

Nächster

Dansk etymologisk Ordbog

Norsk etymologisk ordbok

Bruk av synonymer er med på å berike teksten og øker tekstens kvalitet. Detta är det enda verk av sitt slag som finns för svenska språket. Og tjenesten er selvfølgelig gratis. Du kan kontakte kundesenteret på e-post eller telefon 22 02 87 01 for hjelp og informasjon. Denne ordboka viser til ordenes opprinnelse innen 57 temaer, alt fra fuglenavn til farger, mat, musikk, idrett, religion, økonomi, matematikk og psykologi.

Nächster

Norsk etymologisk ordbok

Norsk etymologisk ordbok

For den historisk-komparative språkvitskapen er arveord mykje viktigare enn lånord. For og mange andre språk finst det spesielle etymologiske ordbøker som kan gi slike opplysningar. Det motsatte av et synonym er et antonym ord med motsatt betydning. Tidligere har han arbeidet i Utenriksdepartementet og Norges Røde Kors. Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. Dersom ein ikkje fylgjer dette prinsippet strengt, kan ein lett kople i hop ord i to ulike språk som ikkje har noko med kvarandre å gjere etymologisk.

Nächster

Norsk etymologisk ordbok

Norsk etymologisk ordbok

Förord till den elektroniska utgåvan Detta verk från 1893 kopierades till Projekt Runeberg i januari 2012. Med appen har du ordbøkene i lomma kvar du enn er, og du kan søkje i dei når du ikkje har tilgjenge til nettet. Siden 1985 har han bodd i Oslo. Appen er gratis og kan lastes ned på iPhone og Android-telefoner. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example.

Nächster

Gratis synonymer og antonymer

Norsk etymologisk ordbok

Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen. Prefikset bi- er lånt frå bi- 'tvi-', medan cycle er lånt via fransk og latin frå κύκλος kýklos 'krins, ring, hjul'. Visste du at flere geografiske ord er hentet fra menneskekroppen, eller at mange norske sjøtermer er lånt fra lavtysk og nederlandsk, og at en stor del av det militære ordforrådet går tilbake til italiensk og fransk? Likskapen er med andre svært ofte mykje mindre enn mellom dotter og doxtar دختر 'dotter'. Etymologisk ordbok 1430 sider , som , professor i germansk filologi ved og , professor emeritus i samanliknande indoeuropeisk språkforsking ved fyrste gongen gav ut i 2000, med ei utvida og omvølt utgåve i 2007. Eftersom mer än 70 år har passerat efter dödsåret, är verket fritt från upphovsrätt.

Nächster

Bokmålsordboka

Norsk etymologisk ordbok

For å forhindre useriøse bidrag krever dette registrering eller identifisering med Google, Facebook eller Twitter. Det vil si at den må ha flest oppslag, ha flest synonymer, gi deg resultatene oversiktlig og kjapt. Med appen har du ordbøkene i lomma hvor du enn er, og du kan søke i dem når du ikke har nettilgang. I tilleg viser den deg antonymer, relaterte ord, ord som starter på søkeordet og ord som slutter på søkeordet. Det er nærliggjande å tru at det habēre 'ha' og det haben 'ha' er etymologisk skylde, sidan både uttale og tyding er påfallande lik, men det er dei ikkje. Å gjenta et bestemt ord mange ganger gjør teksten kjedelig. Han er oppvokst i Italia og studerte historie, geografi og økonomi ved Sorbonne-universitetet i Paris.

Nächster

Bokmålsordboka

Norsk etymologisk ordbok

Etymologisk slektskap mellom eit arveord X i språk A og eit arveord Y i språk B føreset at språk A og B høyrer til den same språkfamilien, slik at arveorda X og Y er nedarva frå eit ord Z i det grunnspråket som språk A og B har utvikla seg frå. Författaren var professor i nordiska språk vid Lunds universitet. Det ska inte förväxlas med Niels Åge Nielsens från 1966 5. I dag jobber han i Riksrevisjonen. Av eldre litteratur kan nemnast ordlista i Itkonen 1969 , som inneheld mykje nyttig etymologisk informasjon for.

Nächster