Yasin suresi türkçe meali diyanet. Mülk Suresi Türkçe Meali

Türkiye Diyanet Vakfı Kuran ı Kerim Türkçe Meali

yasin suresi türkçe meali diyanet

Zerreler âleminde de durum aynıdır. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun 64. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun 17. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun 32. Bir de bize açık bir hasım kesilmiştir o.

Nächster

Vâkı'a Suresi Türkçe Meali

yasin suresi türkçe meali diyanet

Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir. Resmî sıralamada 36, iniş sırasına göre 41. Bütün arzuları yerine getirilir 58. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun. İnkâr içinde yaşayıp kâfir olarak öldüğünüz için, yanıp kavrulmak üzere girin bugün oraya! Biz ondan sonra, onun milletini helâk etmek için üzerlerine gökten herhangi bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik 29.

Nächster

YASİN SURESİ OKU VE DİNLE

yasin suresi türkçe meali diyanet

Tâ ki, var ettiğimiz bütün bu ürünlerin meyvelerinden ve bunlardan bizzat kendi elleriyle imal ettikleri şeylerden yesinler. Nihayet o, eðri hurma dalý gibi hilâl olur da geri döner. Onlara merhametli Rabb'in söylediði selam vardýr. Bir de bakıyorsun ki, apaçık düşman kesilmiş 78. Ey süprüntü­lük, bir iki gün benim ışığımla dirilip yaşadın.

Nächster

YASİN SURESİ OKU VE DİNLE

yasin suresi türkçe meali diyanet

Bu konuda bizim önümüze geçilmez. Söz dinler, faydalı olan şeyleri benimseyip uygularlar. Hem bu nimetleri Allah Teâlâ, iş olsun diye yaratmamış, bilakis kâinatın güzîde misâfiri insana ikram ve ihsân olsun diye lutfetmiştir. Bu tespiti yaptıktan sonra Habib-i Neccâr sözü tevhide getirip kendisinden misâl vererek nasihatlerine devam etti, kavmini gerçek tevhid inancına çağırdı. Ve bizden size acıklı bir azap kesinIikIe dokunacaktır. Andolsun ki onların çoğu cezayı hak etmişlerdir. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun 33.

Nächster

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran ı Kerim Türkçe Meali

yasin suresi türkçe meali diyanet

Ayet : Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun Anlamı : Hem önlerinden bir sed, arkalarından bir sed çekmişiz, kendilerini sarmışızdır. Elçiler þöyle cevap verdi: Sizin uðursuzluðunuz sizinle beraberdir. İşte bir aylık seyahat sonunda ay, tıpkı eski hurma sapı gibi ince, eğri, sarımtrak bir görünüm verir. Bu benzetme hilalin ilk ve son şeklini göstermekle kalmaz, aynı zamanda ayın, yörüngesinde geçerken dünya çevresinde bir ayda dolandığı yolun biçimini de göstermiş olur. Hikmet dolu Kur'an hakký için, 3. Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve daha bilemedikleri nice şeylerden, bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir. Buna ferdin yaratılış kabiliyetlerini yanlış hedeflere sevk eden toplum baskısını, imandan uzaklaştırıp küfür ve günahlara yönlendiren temâyüllerini, yaygın hâle gelen bâtıl inançlar ve çirkin alışkanlıkları da ilâve edebiliriz.

Nächster

Yasin Suresi Türkçe Okunuşu ve Diyanet Meali

yasin suresi türkçe meali diyanet

Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte onu bir bağışlanma ve çok şerefli bir mükafatla müjdele. Her biri, kendine ait bir yörünge de yüzer, gider. Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur, ne de kurtarılırlar.

Nächster